Frahavet’s originale klippfisk filet

Filet av torsk er saltet i kar og lagt om på palle etter ca. 14 dager. Etter dette er fileten sol og vind tørket ut etter gammel ur metode. Med bakgrunn i denne produksjonsmetoden vil du kunne nye et identisk produkt, slik klippfisk ble tørket for flere 100 år siden på klipper. Før du bruker klippfisken, må den vannes ut.

Produkter

Utvanning av Klippfisk

Slik går du frem:

  1. Skyll klippfisken i kaldt vann, slik at løst salt på overflaten fjernes.
  2. Legg klippfiskfileten (skjær opp i biter, hvis det er nødvendig) i en passe stor bolle, balje eller kjele med vann. Vannet skal være under fire grader C. Fiskefiletene/stykkene blir nå like tykke som de var før de ble tørket. Det beste resultatet får du når vannet dekker all fisken. 
  3. Sett klippfisken i et kjøleskap eller et annet kjølig rom. 
  4. Bytt vann en til to ganger daglig.

 Tommelfingerregel: Vann ut klippfisken ett døgn per centimeter tykkelse på fisken.